Facultatea de Drept  

Istoria Dreptului are un parcurs aparte, nu întru totul optimist, tinând cont de faptul ca, în ciuda nenumaratelor demersuri de a institutionaliza studiile juridice, acest lucru a fost cu putinta abia în primii ani de dupa 1990. De altfel, o facultate de Drept a functionat pentru scurta vreme înainte de revolutia pasoptista, iar periodic au existat încercari de a o recladi. Prima este în 1901, apoi în 1919, urmata de 1944, 1967 si 1990. Doar în anul 1992 se înfiinteaza Sectia de Drept în cadrul Facultatii de Stiinte Economice, cu 40 de studenti înscrisi în anul debutului. Vor mai trece înca patru ani pâna când Facultatea va exista ca institutie de sine statatoare si, ca o revansa binemeritata, se va impune în scurt timp ca o prezenta reprezentativa pentru Universitatea de Vest.

Pentru început, cele cinci cadre didactice care alcatuiau echipa profesorala tineau cursurile si seminariile fie în corpul central al Universitatii, fie în spatiul acordat de Facultatea de Stiinte Economice. Fiindca numarul studentilor se marea considerabil de la un an la altul, în 1999 Senatul Universitatii aproba cererea Facultatii de a amenaja cantina studenteasca, obiectiv ce s-a îndeplinit din surse exclusiv extrabugetare. De altfel, lucrarea a fost gata într-un an si spatiul obtinut a fost generos; mai mult, în imediata apropiere a sediului Facultatea de Drept a mai ridicat un hotel studentesc si un restaurant. În continuare a fost asigurata baza materiala, de la amfiteatre si sala de conferinte la biblioteca si laborator de criminalistica, astfel încât Dreptul universitar timisorean reusea sa puna la dispozitie tot ce era necesar pentru o buna formare. În paralel cu pregatirea materiala au fost asigurate conditiile pentru buna desfasurare a actului didactic: s-au tiparit cursuri si numarul cadrelor didactice care veneau cu o experienta relevanta în domeniu a crescut.

În prezent, în cadrul Facultatii functioneaza o varietate de programe de studii universitare. Daca pentru primul nivel Dreptul este disponibil în varianta învatamântului cu frecventa si a celui cu frecventa redusa, masteratul pune la dispozitie specializari în Dreptul afacerilor, Stiinte penale, Cariera judiciara, Dreptul Uniunii Europene, Administratie publica, iar  la nivel doctoral se aprofundeaza teme în domenii ca Drept civil, Drept comercial, Drept penal, Drept financiar, Drept fiscal, Teoria generala a dreptului, Drept constitutional, Drept administrativ. În programele de studii predau, în calitate de invitati, si profesori de prestigiu din strainatate, de la facultati din Franta, Italia, Ungaria si Serbia. Totodata, începând cu anul 2013, Facultatea de Drept organizeaza Scoala de Vara Internationala de Drepturile Omului, în colaborare cu European Human Rights Association – Strasbourg si Institutul National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor, iar din 2008 detine statutul de co-organizator al Scolii de Vara Internationale „Consumer Rights in the European Union”, în colaborare cu Universitatea din Udine si alte noua universitati europene.

Nu de putina vreme Facultatea de Drept este apreciata ca un partener indispensabil pentru celelalte facultati de profil din tara. Aici se organizeaza mai multe evenimente stiintifice nationale si internationale devenite traditie: Conferinta Internationala Bienala; Conferinta Internationala a Doctoranzilor în Drept, incluzând, din anul 2013, o sectiune dedicata studentilor si masteranzilor; Conferinta Nationala de Drept Comercial, în colaborare cu Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca; Conferinta de Drept Bancar; Conferintele Facultatii de Drept, manifestare lunara, la care sunt invitati specialisti în Drept, Economie, Sociologie, Stiinte politice, pentru discutarea unor subiecte de actualitate.

Cadrele didactice sunt implicate în proiecte de tip grant sau contracte de consultanta, realizate în parteneriat cu alte institutii de învatamânt superior, din tara si din strainatate, sau cu mediul socio-economic, în domenii precum Dreptul insolventei, Drept penal, Drept international privat, Drept procesual civil. Rezultatele activitatii de cercetare sunt publicate în revista stiintifica a Facultatii, Analele Universitatii de Vest din TimisoaraSeria Drept, publicata la Editura Universitatii de Vest. Începând cu anul 2013, revista este coeditata în colaborare cu Editura Universul Juridic, fiind totodata indexata în baze de date internationale.

Cum s-a mentionat deja, numarul studentilor a cunoscut un progres substantial.  Daca în anul 1992 s-au înscris 40 de studenti, în anul 2013 au fost admisi un numar de peste 1.660 de studenti la nivelul licentei, carora li se adauga 270 de masteranzi si 49 de doctoranzi. Cert este  ca numarul nu înseamna un rabat de la calitate: acestia au confirmat valoarea pregatirii lor profesionale, obtinând în fiecare an premii la importante competitii nationale si internationale studentesti. Palmaresul acestora este atât de vast, încât este dificil sa se faca o selectie care sa nu nedreptateasca alte reusite remarcabile, pentru ca, fie ca vorbim de premiul pentru cel mai bun pledant în favoarea victimei la Inter-American Human Rights Moot Court Competition 2012 sau de primul loc în clasamentul regiunii Europa Centrala si de Est, reusitele sunt admirabile.

Facultatea de Drept este, fara îndoiala, o prezenta universitara de neînlocuit, atât în zona de vest a tarii, cât si la nivel national. Dincolo de numarul mare de studenti sau de numarul impresionant de premii pe care l-au câstigat acestia, profesionalismul institutiei este dovedit de rezultatele excelente la concursurile si examenele nationale de admitere în profesiile juridice. În anul 2013, absolventii Facultatii s-au clasat la nivel national în primele cinci locuri, atât în clasamentul concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, cât si în clasamentul examenului de admitere la Institutul National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor, în conditiile în care din clasament fac parte 40 de facultati. Astfel, istoria acestei institutii, desi nu foarte îndelungata, se situeaza sub semnul reusitei.